Har du brug for hjælp til at udlicitere eller hjemtage en opgave?

Det kan være svært både at skulle hjemtage eller udlicitere en opgave.

Ved udliciteringer er det vigtigt at sikre at kvaliteten af udstyret holdes på et højt niveau og at alle opgaver er medregnet så der ikke kommer for mange ekstra regninger efterfølgende.

Ved hjemtagninger kan alene organiseringen af opgaverne, beregningen af nødvendige ressourcer og indkøb af hjælpemidler være svære opgaver, når den nødvendige viden ikke er i huset længere.

Nogle gange kan en enkelt opgave være så lille, at det er nødvendigt at flere opgaver løses af samme leverandør. Andre gange kan det være nødvendigt at hjemtage en opgave der tidligere har været udliciteret, eller omvendt.

Derfor tilbyder AFC at tilføre 20 års erfaring i netop udlicitering og hjemtagning, et stort netværk der altid vil kunne tilføre de nødvendige ressourcer og viden, og ikke mindst en stor forståelse for de udfordringer man kun møder i kommunerne.