Brug nøgletal til at optimere jeres arbejde og timeplanlægning

 Hvor mange kvadratmeter kan en rengøringsassistent rengøre per dag? Hvor mange kilo gødning skal der bruges på en kvadratmeter græs per år? Nøgletal er vigtige værktøjer når man skal optimere på sit arbejde og planlægge hvor mange timer der skal bruges på en opgave. Få hjælp fra Aros Facility Consulting til at finde de vigtigste nøgletal i den opgave du står overfor, så du kan få planlagt arbejdet så godt som muligt og udnytte de timer du har til rådighed optimalt.