Loading...

Få hjælp til at opnå besparelser og løse facility management bedre hos Aros Facility Consulting

Få hjælp til at styre dit udbud, hjemtagning eller at bestemme om den kvalitet du får for den pris du betaler i dag, er god nok. AFC blander jysk snusfornuft, 20 års erfaring og stor forståelse af hvordan både store virksomheder, boligforeninger og kommuner arbejder.

Hvert år bruger de danske kommuner næsten 15 mia. kroner på at løse Facility Management opgaver. En udførlig rapport udarbejdet af EY vurderer at der er en mulighed for at spare 1,7 mia. kroner over de første 2 år, ved at arbejde på at løse opgaverne bedre.

Aros Facility Consulting har 20 års erfaring med at løse facility management opgaver, udarbejdelse af udliciteringsmateriale, hjemtagning og tilbyder kommunerne hjælp til at ændre den måde opgaverne løses på i dag, for derigennem at opnå besparelser og øget effektivitet, samtidig med at kvaliteten i arbejdet opretholdes.